1. Kjøring inntil 25km fra butikk
 2. Utpakking og visuell kontroll av varmepumpen
 3. Montering av innedel inntil 2,5 meter over gulv, på innerside av yttervegg
 4. Montering av utedel inntil 1,5 meter over bakkenivå
 5. Boring i standard trevegg/leca inntil 30 cm tykkelse
 6. 2 stk veggbraketter og 4 stk vibrasjonsdempere (for utedel)
 7. Inntil 4 meter rørstrekk (hvit plastkanal, rør, strømkabel, signalkabler)
 8. Elektrisk tilkobling mellom inne- og utedel inntil 4 m
 9. Jordet kabel 2 m med støpsel. Daikin og Bosch: På utedel. På Toshiba og fleste Panasonic kan kan velge inne eller ute
 10. Forsvarlig tetting av gjennomføring i vegg
 11. Igangkjøring og test av varmepumpen
 12. Brukerveiledning til kunden