Service på varmepumpen

Det anbefales at du selv rengjør filteret på inne-delen ca annenhver uke.(Intervallet lærer du etter hvert og det kan være forskjell på årstid.)  Er du flink med jevnlig vedlikehold, vil du kunne ha lengre intervall mellom service på varmepumpen.  Vi anbefaler service på varmepumpen annet hvert år, for at varmepumpen skal yte maksimalt og ha lang levetid. 

Hva vår service av varmepumpen innebærer:

Rengjøring Rengjøre inne-del, rense register (varmeveksler), rense finfilter. Rengjøre utedel og rense register (varmeveksler). Hvis det skulle behøves nye filter, er vi behjelpelig med å skaffe det. Intervall for å skifte evt mikrofilter/kullfilter vil du finne i bruksanvisning for din varmepumpe.

Funksjon og ytelse 

Ta en visuell sjekk av varmepumpeanlegget

Kontrollere funksjoner på fjernkontroll. Evt. bytte av batterier kommer i tillegg.

Lese av eventuelle feilkoder

Kontrollmåle spenning og  jord. (ute- og innedel)

Visuell kontroll av kabler/ etterstramme kontaktpunkter

Kontrollere kondensvannslangen.

Undersøke om det er unormale lyder/vibrasjoner/lekkasjer

Se etter skader på fester og dempere på utedelen/utslitte dempere?

Etterstramme skruer og muttere på delene

Sjekke at varmepumpen fungerer tilfredsstillende etter utført service.

Dokumentere status og oppsummere dette for deg. Reparasjoner er ikke inkludert i service. Etter hvor gammel varmepumpen er, bør man tenke på om det er lønnsomt å reparere. Er pumpen gammel(12-15år), kan det hende at det er lite lurt å bruke tusener på feilsøking og reparasjon. Nye pumper yter mer, bruker mindre strøm og støyer ofte mindre.


Bestill service via VÅR SERVICEPORTAL ,   Ved spørsmål: ring 45 45 8003 / 922 88799

Vi tar service på de fleste merker, men kan være noen unntak.  For større anlegg vil egne priser gjelde/avtales for hvert tilfelle.

Standard pris på service forutsetter at inne og ute-del er plassert slik at det er arbeidsrom for å jobbe med anlegget, og uten at det trengs f.eks stige eller stillas/lift.

Evt tak/overbygg over ute-del må kunne fjernes uten komplikasjoner, f.eks fastrustne skruer. Ved slike tilfeller faktureres medgåtte timer.