Service på varmepumpen

Det anbefales at du selv rengjør filteret på inne-delen minst annenhver uke.(Intervallet lærer du etter hvert og det kan være forskjell på årstid.)  Er du flink med jevnlig vedlikehold, vil du kunne ha lengre intervall mellom service på varmepumpen. 

Hva vår service av varmepumpen innebærer:

1. Rengjøring Rengjøre inne-del, rense register (varmeveksler), rense finfilter og eventuelt bytte mikrofilter/kullfilter.(kostnad filter kommer i tillegg) Rengjøre utedel og rense register (varmeveksler). 

2. Teste funksjon og ytelse 

Teste ytelsen og måle avgitt effekt fra varmepumpen. 

Kontrollmåle spenning, strøm og jord. 

Kontrollere funksjoner på fjernkontroll. Evt. bytte av batterier kommer i tillegg.

Kontrollere festing av alle kabler. Kontrollere kondensvannslangen.

Sjekke isolering, spesielt lim-skjøter og lignende.

Gjøre lekkasjekontroll av anlegget og kontrollere at det er tilstrekkelig med arbeidsmedium på anlegget.

Ta en visuell sjekk av varmepumpeanlegget

Lese av eventuelle feilkoder

Dokumentere status og oppsummere dette for deg. 


Bestill service via VÅR SERVICEPORTAL ,   vår butikk eller ring 45 45 8003 / 922 88799

Standard pris på service forutsetter at inne og ute-del er plassert slik at det er arbeidsrom for å jobbe med anlegget, og uten at det trengs f.eks stige eller stillas/lift.

Evt tak/overbygg over ute-del må kunne fjernes uten komplikasjoner, f.eks fastrustne skruer. Ved slike tilfeller faktureres medgåtte timer.