Automatisk avriming

Det vil legge seg rim eller is på utedelen når det er kaldere enn + 5 °C ute. Varmepumpen vil etter behov kjøre en automatisk avriming for å fjerne isen. Mengden is og rim på utedelen avhenger av værforhold

Hold varmepumpen fri for is og snø

I enkelte tilfeller kan det bygge seg opp så store mengder is, at varmepumpen ikke klarer å fjerne dette. Da bør du sette varmepumpen i "kjøledrift", såframt ikke utedelens vifte sitter fast i isen.  Avslutt kjøling når isen blir borte. Hvis dette ikke fjerner isen, bør du slå av varmepumpen og kontakte forhandler.

Ikke spyl utedelen med høytrykksspyler/hageslange

Avstand til bakken

Sørg for at det er god avstand fra utedelen og ned til bakken. Vær forsiktig med å bruke verktøy for å fjerne is på selve utedelen. Det kan føre til skade som ikke blir dekket av garantien